Krever oppdaterte ryggretningslinjer

By 22. mai 2020Ukategorisert

Krever oppdaterte ryggretningslinjer

Ryggforskere krever at de nasjonale retningslinjene for behandling av korsryggsmerter må oppdateres.

Våre nasjonale kliniske retningslinjer for korsryggsmerter ble sist revidert i 2007. Mye har skjedd siden den gang, skriver forskerne i en artikkel i Legetidsskriftet. Det er spesielt punktene om bildediagnostikk og medikamentell behandling som trenger oppdatering.

Forskerne er kritiske til hvordan helsevesenet håndterer pasienter med korsryggsmerter.

– Det koster mye, og mange pasienter sykeliggjøres. Vårt behandlingssystem kjører på en ineffektiv autopilot.

– Ryggplager er den enkeltlidelsen som «plager flest og koster mest». I et pasient- og samfunnsperspektiv er vi derfor nødt for å ta tak i disse utfordringene, skriver de blant annet.

Lenke
Rikke Munk, Kjersti Storheim, John-Anker Zwart, Jan Hartvigsen, Trygve Skonnord, Ørjan Nesse Vigdal, Margreth Grotle: Mens vi venter på nye retningslinjer for behandling av korsryggsmerter, Tidsskr Nor Legeforen 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0181