Slår sammen egenandelstak 1 og 2

Regjeringen foreslår endringer i frikortordningen. Funksjonshemmedes organisasj…

Kombinert behandling ga effekt

Et kombinert behandlingsprogram bestående av manuellterapi, pasientundervisning…

Behandling av akutte ryggsmerter

Svensk systematisk oversikt konkluderer med at treningsterapi ved akutte korsryg…

Liten effekt av smertestillende hos eldre

Legemidler for vanlige og langvarige smertetilstander hos eldre har svært liten…

Ny runde med kurs i muskelskjelettultralyd

Servicekontoret starter en ny runde med kurs i diagnostisk ultralyd for muskel- …

Manuellterapiutdanningen i nye lokaler

Pia Therese F. Olsen (t.v.) og Øystein Sandmæl Nypan ønsker velkommen til man…

Muskelskjelettkonferanse 2020

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) arrangerer nasjonal forskningskonferanse innen mu…

En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

Halvannen million mennesker fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept…

Ny operasjonsmetode ved plantar fasciitt

Studie viser at kroniske hælsmerter kan behandles ved hjelp av ny kirurgisk met…

Sjekk egenandeler på helsenorge.no

Nå finner pasientene hvor mye de har betalt i egenandeler digitalt under tjenes…

Stressfraktur i lårhalsen

Klinisk oversiktsartikkel i Legetidsskriftet belyser stressfraktur i lårhalsen …

Kostnadseksplosjon for EPJ-prosjekt

E-helsedirektoratets planer om én felles journalløsning for alle kommunale hel…

Krever oppdaterte ryggretningslinjer

Ryggforskere krever at de nasjonale retningslinjene for behandling av korsryggsm…

Behandling av tennisalbue

Systematisk oversiktsartikkel tyder på at mobilisering med bevegelse av albuele…

Klinikkene åpner 20. april

Helsedirektør Bjørn Guldvog: Bransjestandard for smittevern tilgjengeliggjøre…

Fysioterapeuter og manuellterapeuter med felles krisekrav

Lederne for NFF, NMF og PFF står sammen om å kreve ekstra tiltak for selvstend…

Videokonsultasjon hos manuellterapeut

Pasienter får tilbud om oppfølging via videoløsning.

Godtar sykmeldinger uten personlig fremmøte under pandemien

NAV godtar at manuellterapeuter sykmelder uten personlig frammøte fra pasienten…

Ordinær pasientbehandling må opphøre

Helsedirektoratet har vedtatt at manuellterapiklinikker og en lang rekke andre v…

Dette trenger du å vite om koronavirus

Fakta for befolkning og helsearbeidere fra Folkehelseinstituttet.

Ryggfrakturer etter svangerskap

Svangerskaps- og laktasjonsassosiert osteoporose er en sjelden tilstand. Legetid…

Kutter over 4000 forskningstidsskrifter

Folkehelseinstituttet reduserer Helsebibliotekets tilbud.

Lær om osteoporose

Norsk Osteoporoseforbund inviterer til sitt niende Osteoporoseforum den 6. febru…

To sykehus på Helgeland

Helseministeren godkjente Helse Nord-styrets løsning med to akuttsykehus, ett i…

Disputas om Modic forandringer

Lege Lars Christian Bråten forsvarer avhandlingen «Chronic low back pain with …

Rekordutbetalinger fra NPE i 2019

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millioner kroner i erst…

Norsk helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens me…

Råd til pasienter med hofteartrose

Hva er egentlig den beste måten å behandle hofteartrose på? Samvalgsverktøy …

Egenandelstak 2 er satt opp

Egenandelstak 2 er satt opp til 2176 kroner med virkning fra 1. januar 2020.

Nominér «Årets manuellterapeut»

Hvem fortjener tittelen «Årets manuellterapeut» 2019?

Explain pain førte ikke til mer smertelindring

Behandling av akutte korsryggsmerter: Intensiv pasientundervisning ikke mer effe…

– Ultralyd er et nyttig diagnostisk verktøy

Ultralyd er nyttig i diagnostisering av blant annet muskel- og skjelettsykdommer…

Rapport om sykdomsbyrde i Norden

Muskelskjelettsykdommer, særlig ryggsmerter, er viktig årsak til sykdomsbyrde …

– Kunstgress gir mer skader

95 prosent av de profesjonelle fotballspillerne i Norge, Danmark og Sverige mene…

Ryggsmerter skyldtes Q-feber

Lumbago er en vanlig lidelse som i noen tilfeller kan være uttrykk for alvorlig…

Seminarpåmelding åpnet

«Når ryggen tar styringen» er tittelen på det tverrfaglige muskelskjelettsem…

Samarbeid om behandling av barn

– Det er beklagelig hvis fysioterapienhetene i kommuner og bydeler fraråder, …

Nytt nummer av Muskel&Skjelett

Muskel&Skjelett nr. 3/2019 er sendt ut til medlemmer og abonnenter.

Misfornøyd med ventetid hos fastlegen

Hver tredje pasient må vente mer enn to dager ved behov for å få time raskt, …

Paracetamol-salget øker

Totalt ble det solgt i underkant av 4,8 millioner reseptfrie pakninger med parac…

Hypermobile ledd

Hypermobile ledd er en tilstand der flere ledd kan bøyes/strekkes mer enn det s…

Behandling av Schlatters sykdom

Det er sannsynlig at Schlatters sykdom skyldes ufullstendig reparerte mikrofissu…

Ultralyd på frammarsj

– Ultralyd innen muskel- og skjelettdiagnostikk er på frammarsj, sier Jørn B…

Ledige plasser på primærkontaktkurs

Oslo, 14.-15. september. Kurs for primærkontakter når pasienten er 0-2 år.

Spørreskjema validert

Spørreskjema som kartlegger mestringstro på å komme tilbake til jobb etter ak…

Bekkensmerter skyldtes sarkoidose

Diagnostisering av tilstanden som ga plagene, krevde tverrfaglig tilnærming. Ar…

– Liten effekt av kirurgi ved brusk og korsbåndskade

Kirurgi hadde ingen effekt hos pasienter med leddbruskskade og en skade i det fr…

Marginal effekt av paracetamol mot artrose

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten p…

Spinal manipulasjon mot migrene

Systematisk oversiktsartikkel konkluderer med at spinal manipulasjon kan ha posi…

Utredning ved akutt svimmelhet

Legetidsskriftet med oversikt over målrettet diagnostisk tilnærming og enkle k…

Innfører pakkeforløp for muskel- og skjelettbehandling

Regjeringen foreslår at det bevilges fem millioner kroner for å etablere fire …

Vil ha felles kommunal journal

Regjeringen bevilger 20 millioner kroner til et forsprosjekt som skal utrede fel…

Lengre ventetid for somatiske helsetjenester på sykehus

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenester ved norske sykehus. Det…

Freddy Kaltenborn (96) er død

– Det er med sorg at vi har mottatt meldingen om at en av manuellterapiens gr…

Se bilder på nett

Helsepersonell som rekvirerer bildediagnostikk kan nå få online-tilgang til bi…

Behandling av lave korsryggsmerter

Ny oversiktsartikkel konkluderer med at effekten av spinal manipulasjon er like …

Vant Muskel&Skjelett pris

Manuellterapeut Lars Skogvold fikk pris for studie om kronisk tensjonshodepine b…

Kjersti Gundersen «Årets manuellterapeut»

Manuellterapeuten fra Hamar fikk pris på helgens muskelskjelettseminar.

Skoliose: Manuellterapi er potensielt effektivt

Manuellterapi kan være effektivt som tillegg i behandlingen av ungdommer med sk…

– Dropp skulderoperasjoner

Et internasjonalt ekspertpanel mener operasjon av subakromialt smertesyndrom er …

Ung sangstjerne åpner seminar

Ung, oppadgående operastjerne åpner muskelskjelettseminaret!

Ny runde med autorisasjonsvurderinger

Flertall på Stortinget for å utrede autorisasjon av naprapater og osteopater.

Ny leder av helse- og omsorgskomiteen

Geir Jørgen Bekkevold, KrF, blir ny leder av Stortingets helse- og omsorgskomit…

HelseIArbeid skal få deg raskere tilbake

Tidligere «Raskere tilbake» og andre arbeidsrettede tilbud endrer navn til Hel…

HelseIArbeid skal få deg raskere tilbake

Tidligere «Raskere tilbake» og andre arbeidsrettede tilbud endrer navn til Hel…

Vil redusere langtidsfravær

Partene i arbeidslivet og regjeringen ved arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ha…

Gradert sykmelding gir kortere fravær

Bruk av gradert sykmelding kan bidra til positive resultater på sykefravær og …

Det er aldri er for sent å øke muskelmassen

Svensk studie viser at folk over 70 år med muskelsvinn hadde god effekt av styr…

Øvelse kan forebygge vanlig idrettsskade

Styrkeøvelse kan nesten halvere lyskeskader i ballidretter.

Nytt nummer ute nå!

Årets siste utgave av tidsskriftet Muskel&Skjelett er ute nå.

Færre meniskoperasjoner

Nytt Helseatlas viser betydelig reduksjon i bruk av meniskkirurgi.

Dårlig balanse mellom arbeids- og privatliv øker muskelskjelettplager

Ny forskning fra STAMI viser sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskj…

Mer behandling, mindre arbeidsdeltakelse

Sykmeldte som fikk flere timer hos fysioterapeut og psykolog kom ikke raskere ti…

Knebehandling i utakt med forskningen

Mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som sa…

Advarer mot Voltarol og Voltaren

Kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50 prosent, ifølge da…

Færre knær opereres

Antallet kneoperasjoner går ned ved norske sykehus. Men ved private sykehus ute…

Tester kan ikke forutsi fotballskader

En helseundersøkelse blant fotballspillere i Qatar avdekket at nesten alle spil…

Skulderoperasjon uten effekt

Kirurgisk behandling av inneklemt skulder virket ikke bedre enn placebo.

Muskel- og skjelettlidelser på topp

Muskel- og skjelettsykdommer er vanligste årsak til sykefravær og uføretrygd,…

Liten effekt av psykologisk terapi

Studier viser at psykologisk terapi mot kroniske smerter har liten og kortvarig …

Kortfilm om bekkenleddsmerter

Youtubefilm fra FORMI gir kunnskap og råd om smerter i bekkenleddet.

Medikamentkutt reduserte hodepine

Den mest effektive behandlingen av medikamentoverforbruk-hodepine var å kutte u…

Nye markører for leddgikt

Lege Hilde Haugedal Nordal har kartlagt hvilke proteiner som reflekterer sykdoma…

Bekkenleddsmerter forklart av FORMI

Ny informasjonsfilm om bekkenleddsmerter bygger blant annet på forskning fra Fo…

Ny bok om TMD

Manuellterapeut Elisabeth Heggem Julsvoll er redaktør og hovedforfatter av ny b…

Krever oppmerksomhet om rygg

Ledende ryggforskere krever at muskel- og skjeletthelse, og rygghelse spesielt, …

Stabilt sykefravær

Muskel- og skjelettsykdommer er klart viktigste årsak til sykefravær.

Gro Camilla Riis er årets manuellterapeut

Under seminaret i Svolvær ble Gro Camilla Riis kåret til årets manuellterapeu…

Nytt æresmedlem i Manuellterapeutenes Servicekontor

Jostein Ellingsen ble under helgens seminar utnevnt til æresmedlem av Manuellte…

Sjekk ditt frikort

Første januar ble frikortsordningene under egenandelstak I og II automatisert. …

Arbeidsforhold som fører til muskel- og skjelettplager

Ny rapport fra STAMI ser på sammenhenger mellom fysisk-mekaniske belastninger p…

– Ibuprofen kan skade menns hormonsystem

Unge menn fikk hormonbalanse som 70-åringer , ifølge ny dansk-fransk forskning…

Vil ikke forlenge IA-avtalen slik den er i dag

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å forlenge avtalen …

Gener er ikke alt

Gener har betydning for ryggvondt. – Men gener har relativt liten gjennomslags…

Økt fare for ADHD ved langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet

Ny studie viser at bruk av det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dag…

– Mange pasienter har for stor tro på MR-funnene

Nesten halvparten av pasientene vil la seg operere kun basert på MR-funn, selv …

Behandling av karpaltunnelsyndrom

Manuellterapi er like effektivt som kirurgi i behandlingen av karpaltunnelsyndro…

En av fire nordmenn har muskel- og skjelettplager

Forskere ved Oslo universitetssykehus og UiO ønsker å finne strategier for å …

Smerter i skuldre, nakke og/eller armer blant arbeidstakere

Norge ligger over EU-snittet når det gjelder muskelsmerter i skuldre, nakke og/…

Norge nær toppen i sykefravær blant gravide

STAMI melder at smerter i nakke, rygg og bekken er høyt oppe blant årsakene ti…

Vanligst med artrose i flere ledd

Ny norsk studie viser at en tredjedel av de som har artrose har det i flere ledd…