Skogn Fysio og Manuellterapi DA

Skogn Fysio og Manuellterapi ble etablert i 1979. Vi er i dag fem faste terapeuter hvorav tre manuellterapeuter og to fysioterapeuter med spesialkompetanse. Alle terapeuter har refusjonsavtale med NAV, dessuten har vi en fysioterapeut som jobber helprivat og kan ta behandling på kort varsel.

Lokalene er på 300 kvm og er godt utstyrt med tanke på aktiv rehabilitering. Hver av terapeutene har egne behandlingsrom/kontorer.

Treningssalen er åpen for frisktrening og har to garderober med dusj.

Klikk inn på den enkelte terapeut for utfyllende informasjon.

Manuellterapeut

Vidar Brenne

Manuellterapeut

Morten Skjesol

Fysioterapeut

Andreas Loe Brenne

Fysioterapeut

Åshild Gravdal

Manuellterapeut

Hans Jakob Thue

Fysioterapeut

Trond Arne B. Sandvik

Sonograf

Bjørnar Rømo