Skogn Fysio og Manuellterapi DA

Skogn Fysio og Manuellterapi er en klinikk med 4 fysioterapeuter som er eksperter på undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager, alle med driftstilskudd fra kommunen. Hos oss trenger du ikke henvisning fra lege.

Vi har et godt utstyrt treningsrom til egentrening/frisktrening og vi benytter aktiv trening som behandlingstiltak.

Første uka i mai flytter vi inn i nye lokaler midt i Skogn sentrum og samlokaliseres med Parken Trening as. Følg oss på www.parkentrening.no ! 

Om oss

Les mer

Vårt tilbud

Les mer

Kontakt oss

Les mer