Andreas Loe Brenne

Fysioterapeut

Andreas Loe Brenne

Autorisert fysioterapeut/mensendieck: 2008.
Diverse kurs i manuellterapi og idrettsmedisinsk tilnærming.

Andreas jobber som fysioterapeut med diagnostisering av muskel- og skjelettplager og med vekt på aktiv behandling og trening som tiltak. Han har erfaring og utdanning i idrettsrelaterte skader og plager. Bruker ultralyd som diagnoseverktøy der det er indikasjoner for.