Andreas Samdahl Stensen

Fysioterapeut

Andreas Samdahl Stensen

Autorisert fysioterapeut: 2003

Fysioterapeut med lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvorav 15 år fra spesialisert rehabilitering i sykehus. Andreas har kunnskap og kompetanse om mange ulike pasientgrupper, diagnoser og problemstillinger. Han har lang erfaring og bred kompetanse innen nevrologi, geriatri, hjerte, lunge og ortopedi.

Andreas begynner etter påske 2024