Sigrid Kjelaas Johansen

Fysioterapeut

Sigrid Kjelaas Johansen

Autorisert fysioterapeut: 2010

Fysioterapeut med ulike kurs innenfor diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettplager, ortopedi og revmatologi. Hun har lang erfaring med oppfølging av ulike pasientgrupper innen ortopedi, geriatri og muskel/ skjelett både fra sykehus og kommunehelsetjenesten.

Sigrid begynner i mai