Skogn Fysio og Manuellterapi DA

Skogn Fysio og Manuellterapi ble etablert i 1979. Vi er i dag fire faste terapeuter hvorav to manuellterapeuter og to fysioterapeuter med spesialkompetanse. Alle terapeuter har refusjonsavtale med NAV, dessuten har vi en fysioterapeut som jobber helprivat og kan ta behandling på kort varsel.

Lokalene er på 300 kvm og er godt utstyrt med tanke på aktiv rehabilitering. Hver av terapeutene har egne behandlingsrom/kontorer.

Klikk inn på den enkelte terapeut for utfyllende informasjon.

Pasientreiser:

Hovedregelen er at du får dekket standardsatsen dersom du kan reise med rutegående transport eller egen bil.

Dekning av reise med drosje/turvogn krever rekvisisjon etter følgende bestillingsrutine:

Rekvisisjon på medisinsk grunnlag: Hvis du ikke er i stand til å kjøre selv eller reise kollektivt, kan din behandler rekvirere transport på medisinsk grunnlag; senest innen kl.13.00 siste virkedag før avreise.

Rekvisisjon på grunn av manglende rutegående transport: Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 915 05515 i god tid før avreise for planlegging av reisen.

For mer informasjon: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Fysioterapeut

Andreas Loe Brenne

Fysioterapeut

Åshild Gravdal

Manuellterapeut

Hans Jakob Thue