Vårt tilbud

Våre fysioterapeuter og manuellterapeuter har bred erfaring med behandling av alle plager innenfor muskel- og skjelettsystemet.

I den første konsultasjonen (60 min) vil vi ta en omfattende sykdomshistorikk og en relevant, nøyaktig undersøkelse. Ut i fra dette vil vi stille en diagnose og setter opp en behandlingsplan. Som regel starter vi behandlingen ved første konsultasjon. I de andre konsultasjonene (30-45 min) vil vi behandle ut i fra behandlingsplanen vi satte opp første gang. Ved behov vil vi korrigere behandlingen og gjøre flere undersøkelser.

Også akutte skader og plager, som for eksempel kink, stiv nakke, lumbago og ischias diagnostiseres og behandles, dessuten idrettsskader og manuellterapibehandling av spedbarn/småbarn. Brist eller mistanke om brudd kan ofte sees ved hjelp av ultralydskanning, og man kan sikrere avgjøre om pasienten skal rekvireres til videre billeddiagnostikk.

Våre terapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.). Manuellterapeuten kan henvise deg videre til sykehusspesialist som ortoped, revmatolog mm, dersom det er indikasjoner for det, samt henvise til MR, CT eller røntgen, samt sykemelde for opptil tre måneder.

RedCord

Redcord neurac er en behandlingsform hvor vi benytter spesialutviklede øvelser i slynger /tau. Målet er å gjenopprette normal funksjon og smertefrihet. Redcord neurac behandler ikke bare symptomene, men ser også på de bakenforliggende årsakene som for eksempel dårlig muskelfunksjon, nedsatt styrke og dårlig bevegelseskvalitet. Forskning viser at langvarig smerte og inaktivitet kan føre til endret signalstrøm mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrer muskelsamspillet, og medfører at noen muskler må overta jobben for andre og dermed blir overbelastet, stive og smertefulle. Målet med behandlingen er å aktivere og styrke svekket muskulatur slik at overbelastet muskulatur avlastes og funksjonen forbedres.

RedCord neurac behandling er normalt helt smertefri og uten negative bivirkninger. Øvelsene kan tilpasses ditt nivå. Både utrente med mye smerte og topptrente kan få øvelser som passer. Vi tilstreber til en hver tid at øvelsen utføres korrekt med mest mulig belastning uten smerte.

For å lese mer om Redcord kan du gå inn på www.redcord.no

Undersøkelse og behandling

Forskning og klinisk erfaring viser at fysioterapi og manuellterapi er spesielt effektivt ved behandling av f. eks.:

 

Ultralyddiagnostikk

Instituttet tilbyr egen ultralyddiagnostikk. Ultralyddiagnose på sener, ledd, og nerver og blodårer har bredt om seg de senere årene. Ultralyd er også nyttig for å se nålen inne i kroppen ved akupunktur eller ved injeksjoner. Man sikrer da at man presist treffer den strukturen man ønsker.

Ultralyd brukes for mer presist å diagnostisere skader i sener/muskulatur, mindre bruddskader, sirkulasjonsforstyrrelser, inflammasjoner (betennelser i sener og ledd), båndskader, forkalkninger nær ledd og senefester med mer.  Ultralyd er i dag like presist som MR på bløtvevsdiagnostikk av skulder, kne og achilles, mens i andre tilfeller ser man mer/andre ting ved MR, CT eller røntgen.

Frisktrening

Ved vår Frisktreningsavdeling kan du tegne avtale for en måned av gangen. Det er ingen innmeldingsavgift.

Ved oppstart får du en samtale med fysio-/manuellterapeut og en undersøkelse dersom det er behov for det. Vi setter deretter opp et tilpasset treningsprogram i samarbeid med deg. Ønsker du en ny vurdering eller endring av treningsopplegget tar du kontakt med oss, og vi avtaler en tid med deg. Vi er ellers daglig tilgjengelige med råd og veiledning.

Treningsavdelingen er godt utstyrt med frivekter og apparater. I tillegg har vi tredemøller, ergometersykler og roapparater for kondisjonstrening.